THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

I. Thông tin cần chuẩn bị để thành lập doanh Công ty TNHH một thành viên :

  • Đặt tên doanh nghiệp, tên công ty TNHH một thành viên: Tên công ty TNHH một thành viên là tên để gọi. Vì vậy quý vị lưu ý đặt tên dễ gọi, dễ nhớ, ý nghĩa (của từng quan điểm cá nhân) và mang một ít tâm linh hoặc phong thủy (Không thể thiếu)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Năm 2015, là năm đầu tiên trong bước ngoặc thay đổi về luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế. Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với thương nhân kinh doanh, từ cá nhân kinh doanh, làm công ăn lương để trở thành chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Năm 2015, là năm đầu tiên trong bước ngoặc thay đổi về luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế. Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với thương nhân kinh doanh, từ cá nhân kinh doanh, làm công ăn lương để trở thành chủ doanh nghiệp.

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

I. Thông tin cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp tư nhân :

  • Tên doanh nghiệp tư nhân : Tên doanh nghiệp tư nhân là tên để gọi. Vì vậy quý vị lưu ý đặt tên dễ gọi, dễ nhớ, ý nghĩa (của từng quan điểm cá nhân) và mang một ít tâm linh hoặc phong thủy (Không thể thiếu)

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. Quý vị muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên cần lưu ý các thông tin sau :

-   Chuẩn bị tên công ty : Tên công ty TNHH hai thành viên không được gây nhầm lẫn hoặc trùng nguyên văn với công ty cần đăng ký; hoặc tên công ty cấm đặt

CHUYỂN DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

CHUYỂN DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH

1./ Chuyển DNTN thành : công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển DNTN thành công ty TNHH một thành viên :

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

A./ Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH 1TV trong các trường hợp sau đây:

- Các thành viên chuyển nhượng vốn cho một thành viên còn lại

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

I./ Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong các trường hợp sau :

- Chuyển nhượng một phần vốn góp (vốn điều lệ) cho thành viên mới

THAY ĐỔI NGHÀNH NGHỀ KD, BỔ SUNG NGHÀNH NGHỀ KD

THAY ĐỔI NGHÀNH NGHỀ KD, BỔ SUNG NGHÀNH NGHỀ KD

Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty theo luật doanh nghiệp 68/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015: