Giới thiệu: 

Năm 2015, là năm đầu tiên trong bước ngoặc thay đổi về luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế. Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với thương nhân kinh doanh, từ cá nhân kinh doanh, làm công ăn lương để trở thành chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty.

Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về luật doanh nghiệp cũng như lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Đây là cơ sở để lựa chọn cho mình một hình thức phù hợp đăng ký thành lập doanh nghiêp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Đặt biệt kể từ ngày 01/01/2015 Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể muốn sử dụng hóa đơn; phải thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo các luật cơ bản dưới đây

Chúng tôi căn cứ các cơ sở pháp lý sau :

 • Luật doanh nghiệp 2005; số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 (hết hiệu lực ngày 30/06/2015)

 • Luật doanh nghiệp 2014; số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (bắt đầu có hiệu lực ngày 01/07/2015

 • Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Công ty TNHH một thành viên (73-87):

1. Công ty TNHH một thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (Sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

2. Vốn đăng ký kinh doanh : vốn đăng ký kinh doanh được gọi là vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

 • Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy 90 ngày, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ (90 ngày). Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

 • Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

 • Sau thời hạn 120 ngày công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn, chỉ được giàm vốn phải đảm bảo thành lập sau 2 năm

 • Thay đổi vốn điều lệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

Giảm vốn điều lệ :

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong thời hạn 90 ngày

Tăng vốn điều lệ:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

 • Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Công ty TNHH một thành viên :

 • Được cấp giấy phép kinh doanh với tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm

 • Có con dấu riêng (từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp có quyền không đăng ký con dấu, hoặc đăng ký nhiều con dấu và mẫu dấu khác nhau nhưng Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

 • Được mở tài khỏan ngân hàng giao dịch

 • Có tư cách pháp nhân

4. Quyền Công ty TNHH một thành viên :

 • Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

 • Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty

 • Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty

 • Tạm ngưng kinh doanh, tạm ngừng doanh nghiệp

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

 • Tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới, thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật

5. Về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ :

Công ty TNHH một thành viên khi được cấp giấy phép kinh doanh phải kê khai theo luật quản lý thuế và các loại thuế có liên quan :

Thuế :

 • Kê khai và đóng thuế môn bài hàng năm, thuế môn bài căn cứ trên vốn đăng ký ghi trên giấy phép kinh doanh

 • Kê khai thuế giá trị gia tăng (kê khai theo qúy)

 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

 • Kê khai thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế TTĐB ... (nếu có)

 • Cuối năm trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc năm doanh nghiệp phài quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế TNCN và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế,

Kế toán và hóa đơn chứng từ:

 • Được in, thông báo và phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

 • Định kỳ hàng quý doanh nghiệp phải báo cào tình hình sử dụng hóa đơn

 • Công ty TNHH Một thành viên phải mở đầy đủ sổ sách kế toán theo đúng quy định

 • Ghi chép và lưu trữ sổ sách kế toán

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên, biểu mẫu, và những điều cần lưu ý

Chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện : Phục vụ theo nhu cầu

 • Đăng ký kinh doanh

 • Thành lập công ty

 • Thành lập doanh nghiệp

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Làm giấy phép kinh doanh

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Giải thể công ty

 • Giải thể doanh nghiệp

 • Dịch vụ báo cáo thuế

 • Dịch vụ kế toán

 • Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: " LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Tại Sao Bạn Nên Chọn Chúng Tôi ? Hãy Là Người Thông Thái, Chúng Tôi Làm Việc Bằng Cả Lương Tâm Và Trí Tuệ, Đúng Pháp Luật, Chính Xác, Nhanh Chóng Và Chuyên Nghiệp.

Thành lập công ty trong nước khác