Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH Hai Thành Viên

Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH Hai Thành Viên

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  • Thông báo khóa mã số thuế của cơ quan quản lý thuế

  • Quyết định giải thể công ty TNHH hai thành viên

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

  • Giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp hay còn gọi là chấm dứt hoạt động

  • Việc giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế