Giới thiệu: 

Năm 2015, là năm đầu tiên trong bước ngoặc thay đổi về luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế. Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với thương nhân kinh doanh, từ cá nhân kinh doanh, làm công ăn lương để trở thành chủ doanh nghiệp.

Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về luật doanh nghiệp cũng như lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Đây là cơ sở để lựa chọn cho mình một hình thức phù hợp đăng ký thành lập doanh nghiêp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chúng tôi căn cứ các cơ sở pháp lý sau :

 • Luật doanh nghiệp 2005; số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 (hết hiệu lực ngày 30/06/2015)

 • Luật doanh nghiệp 2014; số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (bắt đầu có hiệu lực ngày 01/07/2015)

 • Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Doanh nghiệp tư nhân (183-187):

1. Doanh nghiệp tư nhân được viết tắt DNTN

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần  

2. Vốn đầu tư: Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do cá nhân tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm

 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân: Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

 • Tài sản của doanh nghiệp cũng là tài sản của cá nhân và ngược lại

 • DNTN chịu trách nhiệm vô hạn các khoản nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh, không căn cứ vào vốn đầu tư gi trên giấy phép kinh doanh

3. Doanh nghiệp tư nhân :

 • Được cấp giấy phép kinh doanh với tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm

 • Có con dấu riêng (từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp có quyền không đăng ký con dấu, hoặc đăng ký nhiều con dấu và mẫu dấu khác nhau nhưng Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

 • Được mở tài khỏan ngân hàng giao dịch

4. Quyền của doanh nghiệp tư nhân:

 • Bán doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngưng kinh doanh, chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp khi không còn làm ăn

5. Về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ :

Doanh nghiệp tư nhân khi được cấp giấy phép kinh doanh phải kê khai theo luật quản lý thuế và các loại thuế có liên quan :

Thuế :

 • Kê khai và đóng thuế môn bài hàng năm, thuế môn bài căn cứ trên vốn đăng ký hoặc trên vốn đầu tư ghi trong báo cáo tài chính

 • Kê khai thuế giá trị gia tăng (kê khai theo qúy)

 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

 • Kê khai thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế TTĐB ... (Nếu có)

 • Cuối năm trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc năm doanh nghiệp phài quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế TNCN và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế,

Kế toán và hóa đơn chứng từ:

 • Được in, thông báo và phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

 • Định kỳ hàng quý doanh nghiệp phải báo cào tình hình sử dụng hóa đơn

 • Doanh nghiệp tư nhân phải mở đầy đủ sổ sách kế toán theo đúng quy định

 • Ghi chép và lưu trữ sổ sách kế toán

 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, đơn đăng ký doanh nghiệp tư nhân, biễu mẫu thành lập doanh nghiệp tư nhân

Chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn :

 • Đăng ký kinh doanh

 • Thành lập công ty

 • Thành lập doanh nghiệp

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Làm giấy phép kinh doanh

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Giải thể công ty

 • Giải thể doanh nghiệp

 • Dịch vụ báo cáo thuế

 • Dịch vụ kế toán

 • Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: " LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Tại Sao Bạn Nên Chọn Chúng Tôi ? Hãy Là Người Thông Thái, Chúng Tôi Làm Việc Bằng Cả Lương Tâm Và Trí Tuệ, Đúng Pháp Luật, Chính Xác, Nhanh Chóng Và Chuyên Nghiệp.

 

Thành lập công ty trong nước khác