THAY ĐỔI NGHÀNH NGHỀ KD, BỔ SUNG NGHÀNH NGHỀ KD

THAY ĐỔI NGHÀNH NGHỀ KD, BỔ SUNG NGHÀNH NGHỀ KD

Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty theo luật doanh nghiệp 68/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015: