THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

I. Thông tin cần chuẩn bị để thành lập doanh Công ty TNHH một thành viên :

  • Đặt tên doanh nghiệp, tên công ty TNHH một thành viên: Tên công ty TNHH một thành viên là tên để gọi. Vì vậy quý vị lưu ý đặt tên dễ gọi, dễ nhớ, ý nghĩa (của từng quan điểm cá nhân) và mang một ít tâm linh hoặc phong thủy (Không thể thiếu)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Năm 2015, là năm đầu tiên trong bước ngoặc thay đổi về luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế. Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với thương nhân kinh doanh, từ cá nhân kinh doanh, làm công ăn lương để trở thành chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Năm 2015, là năm đầu tiên trong bước ngoặc thay đổi về luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế. Đây là cơ hội cũng như thách thức đối với thương nhân kinh doanh, từ cá nhân kinh doanh, làm công ăn lương để trở thành chủ doanh nghiệp.

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

I. Thông tin cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp tư nhân :

  • Tên doanh nghiệp tư nhân : Tên doanh nghiệp tư nhân là tên để gọi. Vì vậy quý vị lưu ý đặt tên dễ gọi, dễ nhớ, ý nghĩa (của từng quan điểm cá nhân) và mang một ít tâm linh hoặc phong thủy (Không thể thiếu)

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. Quý vị muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên cần lưu ý các thông tin sau :

-   Chuẩn bị tên công ty : Tên công ty TNHH hai thành viên không được gây nhầm lẫn hoặc trùng nguyên văn với công ty cần đăng ký; hoặc tên công ty cấm đặt