BẢO HIỂM XÃ HỘI

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Công ty BCCGROUP là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Pháp lý công ty. Chúng tôi là các Luật sư, Luật gia, Cử nhân Luật kinh tế - tài chính và kế toán; Hơn 10 năm tư vấn thành lập công ty, tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ xây dựng hệ thống thang bảng lương .... trên toàn lãnh thổ Việt Nam

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG DN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG DN

Doanh nghiệp muốn tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, bắt buộc phải xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và đăng ký cho phòng lao động quận/huyện hoặc Sở lao động - Thương binh & Xã hội => gọi là đăng ký lao động

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư và luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 32/2013/QH13 vá các văn bản pháp luật liện quan đến sản xuất kinh doanh. Thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động phải kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư và các văn bản pháp luật liện quan đến sản xuất kinh doanh. Thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế, cho phòng kinh tế. Khi kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Theo quy định của luật kế toán 03/2003/QH11 ngày 07 tháng 06 năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định như sau : Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam  phải thực hiện mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán.