Tận thu phí trước bạ nhà đất

Tận thu phí trước bạ nhà đất

Theo Cục Thuế TP.HCM, hiện nay LPTB (thuế trước bạ) nhà đất thu dựa trên bảng giá đất do TP quy định hằng năm (với mức 0,5%), cách tính này đã gây thất thu rất lớn cho ngân sách, bởi có nhiều trường hợp đấu giá đất, chuyển nhượng nhà, đất có giá cao hơn rất nhiều so bảng giá đất do UBND TP quy định.

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài (NNN) tạm trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú.

Việt kiều muốn đứng tên mua nhà cửa, góp vốn, thành lập công ty

Việt kiều muốn đứng tên mua nhà cửa, góp vốn, thành lập công ty

Quốc hội đã ban hành luật quốc tịch số 24/2008/QH12 có hiệu lực ngày 01/07/2009 trong đó có một nguyên tắc cơ bản là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Namthì vẫn được coi là công dân Việt Nam.

Việt kiều nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài

Việt kiều nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài

 Theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC ngày 24-12-2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cá nhân nhà đầu tư nước ngoài lại được quy định “là người có quốc tịch nước ngoài, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam, bao gồm cả người gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài”.