Phạt do chậm nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm

Phạt do chậm nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm

Điều 6. Hình thức và mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính