Giới siêu giàu châu Á và đẳng cấp máy bay riêng

Giới siêu giàu châu Á và đẳng cấp máy bay riêng

Với giới siêu giàu ở châu Á, sở hữu một chiếc máy bay phản lực tư nhân đã trở thành biểu tượng đẳng cấp tối thượng.

Các nhà sản xuất máy bay phản lực chuyên phục vụ doanh nhân đang tìm cách thu hút hàng ngũ ngày càng tăng lên