Tuyển dụng gấp và rộng rãi cả nước

Tuyển dụng gấp và rộng rãi cả nước

1. Tuyển dụng nhân viện kế toán :

1.1 Số lượng : 5 nhân viên nam và nữ

1. 2 yêu cầu :

TUYỂN THỰC TẬP KẾ TOÁN

TUYỂN THỰC TẬP KẾ TOÁN

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ. Do nhu cầu, Công ty chúng tôi thường xuyên tuyển dụng thực tập kế toán. Cụ thể như sau :