32 kế sách kinh doanh

 1. Be bờ tát cá
 2. Bí mật nỏ thần
 3. Biến khách thành chủ
 4. Biến không thành có
 5. Bỏ mận giữ đào
 6. Chỉ dâu trách hòe
 7. Điệu hổ li sơn
 8. Đổi áo ăn tiệc
 9. Đổi gạch lấy ngọc
 10. Động cỏ đánh rắn
 11. Giả ngây giả ngô
 12. Giấu trời qua biển
 13. Giương đông kích tây
 14. Hoa nở trên cây
 15. Kê cân kế
 16. Không thành kế
 17. Lấy nhàn thắng mệt
 18. Một tên hai đích
 19. Muốn bắt nên thả
 20. Mượn đá vá trời
 21. Mượn gió bẻ măng
 22. Mượn xác hoàn hồn
 23. Ngầm vượt tiểu lộ
 24. Rút củi đáy nồi
 25. Thắng giặc phải bắt tướng
 26. Thay xà đổi cột
 27. Thuận tay dắt bò
 28. Thuật cái nêm
 29. Ươm trồng cảm xúc
 30. Ve sầu thoát xác
 31. Vịt phải biết bơi
 32. Xa thương gần trường
 33. Nguồn trang web làm giàu không khó

Tin tức khác