ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Đối với giấy chứng nhận đầu tư, khi thay đổi bất kỳ nội dung gì phải làm thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư khác với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong nước. Giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . Vì vậy khi thay đổi các nội dung chúng ta cần phải làm thủ tục điều chỉnh.