• XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG DN

    XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG DN

    Doanh nghiệp muốn tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, bắt buộc phải xây dựng hệ thống thang bảng lương và đăng ký cho phòng lao động quận/huyện hoặc Sở lao động - Thương binh & Xã hội Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Sở Lao động - Thương binh & Xã hội